7299 документа регистрирани в деловодната система на Областна администрация за 2015 Общо 7299 документа от входяща и изходяща кореспонденция са заведени в деловодната система на Областна администрация

________Това обяви днес зам.-областният управител Георги Терзийски пред медиите. От тях жалби, запитвания и молби на граждани – 466, заявления за услуги – 656, кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 447, а останалите – вътрешни документи.
Терзийски подчерта, че вече е внедрена Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация по проект на Министерски съвет „Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на единната информационна система – предпоставка за ефективна администрация“. Това гарантира прозрачност, тъй като тя съдържа пълна и подробна информация за дейността и състоянието на администрацията, поясни Терзийски, в чийто ресор е дейността на администрацията.
През 2015 г. е изпълнен проект „Модерна и компетентна областна администрация“ пo OПAK, като 55 служители са участвали в различните обучения. Това е важно, защото ни даде възможност да получим една добра оценка за нивото на обслужване от Института по публична администрация и МС и след наша заявка от края на миналата година очакваме през 2016 г. Областна администрация Ловеч да бъде пилотна по внедряването на стандарт за качествено управление. Това е оценка на нашите усилия, подчерта Терзийски и поясни, че през 2015 г. Областна администрация е работила и по други проекти – „Подкрепа за заетост“ – назначени 172 човека, НП „Старт на кариерата“ – назначени 4 човека и в резултат на придобитите практически умения трима от тях вече са работа в община Ловеч,  „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.
Миналата година бе възстановена работата на Областния съвет за тристранно сътрудничество и на Областния съвет по условия на труд, като това бе оценено от социалните партньори. Работата по образователна инфраструктура стана част от приоритетите на Комисията по заетостта към Областният съвет за развитие за съгласуване държавен план-прием 2015/2016 по професии в училищата от областтa, като очаквам през 2016 г. това да продължи, подчерта още Терзийски, като поясни, че акцент ще бъде синхронът между професионалното образование и потребностите на бизнеса.
През 2016 г. предстои и завършването на стратегията за развитие на социалните услуги до 2020 г. Очаква се през март тя да се приеме от Областния съвет за развитие.
През 2015 г. бе приета стратегия за борба с младежката безработица, като тази година предстои конкретизиране на плановите дейности и финансовата обезпеченост на всички мерки, които общините и Областна администрация ще предложат за намаляване на безработицата при младите хора в областта.
В съответствие със задължението за подпомагане на Областен управител в осъществявания от него контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети са проверени 119 протокола и 1592 решения на общинските съвети от област Ловеч за тяхната законосъобразност. През отчетния период са изготвени 7 заповеди за връщане на решения на общински съвети като незаконосъобразни.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com