38-ото заседание на Общинския съвет в Ловеч е на 16 май, на 17 май – комисиите за следващото заседание

Тридесет и осмото заседание на Общинския съвет в Ловеч се свиква на 16 май 2022 г., понеделник, от 17.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч. Проекто-дневният ред предвижда две точки. Първа – ново обсъждане на Решение № 608 от 21.04.2022 г., допълнено с Решение № 621 от 03.05.2022 г., върнати за ново обсъждане със Заповед № РД-07-78 от 05.05.2022 г. относно приемане на бюджет, капиталови разходи на Община Ловеч за 2022 г. и актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 година. Втора точка – избор на представител за изработване на Областна здравна карта. 


На следващия ден – 17 май 2022 г., вторник, са заседанията на постоянните комисии за следващото 39. заседание.


Сред по-важните точки на комисиите са:


Одобряване на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч.


Избиране на регистриран одитор за финансовата 2022 година на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч.


Доклад от временната комисия в изпълнение на решение № 168/2020 г. на Общински съвет-Ловеч за проверка документацията по избора на изпълнител, договорните отношения и изпълнението по договор „За строителство и ремонт на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч.


Удължаване предоставянето на услугите с 6 месеца по процедура „Патронажна грижа + “, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР).


Възлагане управлението на социална услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в Община Ловеч – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-C01, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 –  предоставяне на новите услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:


1.Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, на 17 май от 10.00 часа.


 2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа. 


3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа. 


4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.


5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.


6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.      Община Ловеч, пресцентър


 13. 05.2022 г.

Lovech News Image

Сподели

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com