В областната администрация продължава практическото обучение на студенти. Осъществява се по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


Досега във фаза 2 практическо обучение проведоха 19 студенти. В момента има един текущ практикантНикена Йочева. Тя е втора година студент, задочна форма, във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Счетоводство и контрол“. Работи в аптека в Ловеч. Неин ментор в областната администрация е Петя Пенчева, младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.


Периодът на реализиране на проекта „Студентски практики – фаза 2“ е 13 януари 2020 г. – 12 май 2023 г.


Във фаза 1 в стажа се включиха 15 студенти.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com