Възможностите за заетост у нас и в ЕС бяха обсъдени на среща в Ловеч

Представени бяха мрежата за подкрепа на трудовата мобилност EURES и програмите на АЗ

Възможностите за заетост у нас и в други страни членки на Европейския съюз бяха обсъдени на среща дискусия днес в Ловеч. Тя бе организирана от областна администрация – Ловеч, Европейски център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и РСО „Централна Стара планина“ и се проведе със съдействието на Регионалната служба по заетостта (РСЗ) в Ловеч. Представени бяха възможностите на EURES – мрежа за подкрепа на трудовата мобилност в Европейския съюз, както и действащите и предстоящите програми за заетост към Агенцията по заетостта. Участваха директорът на Габровската търговско-промишлена палата и ръководител на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО Галина Михнева, членове на комисията по заетостта към областния съвет за развитие, представители на Областния информационен център, директорът на Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ Юлияна Петкова, безработни лица.

Милена Савова от Бюро по труда – Свищов, EURES съветник, запозна с дейността на мрежата и услугите, които предлага. EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, Европейския орган по труда и публичните служби за заетост за предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа на всеки гражданин на ЕС, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците, чрез мрежата от консултанти и посредством инструменти за обслужване онлайн, намиращи се на Европейския портал за трудова мобилност. Подпомага и работодателите, желаещи да наемат работници от други страни. Създадена е през 1994 г. Партнира си със синдикати, организации на работодатели, частни посреднически фирми. Провежда информационни дни за търсещи работа лица и за работодатели, за учащи в училища и университети, участва в кариерни дни и борси. Разполага с добре подготвени специалисти, които имат експертни познания в практическите, юридическите и административните аспекти, свързани с мобилността, и работещи в обществените служби за заетост или в други членове или партньори на мрежата.

Действащите и предстоящите у нас програми за заетост за тази година в област Ловеч представи Цветанка Александрова, началник-сектор „Програми, мерки, квалификация и контрол“ в  РСЗ – Ловеч. Те са финансирани от държавния бюджет и по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За 2022 г. на бюрата по труда в област Ловеч от държавата са определени близо 3,2 млн. лв за финансиране на заетост на 580 лица и за обучение на 60 по програми и мерки. По програма „Старт на кариерата“ е осигурена заетост на 20 лица по договори от 2021 г. и включване в нова заетост през 2022 г. на 18 младежи до 29 години на работни места в държавната администрация. 32-ама са наети по националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, 22-ама – по „Помощ за пенсиониране“, и 12 – по „Активиране на неактивни лица“. Чрез бюрото по труда в Ловеч и с работодател Драматичният театър са създадени девет работни места по програма „Мелпомена“. По програмата за обучение и заетост на продължително безработни е осигурена заетост за 12 месеца на 13 човека. По регионалната програма за заетост на област Ловеч се предвижда заетост на 316 безработни за срок до 6 месеца, тя вече е одобрена от министъра на труда и социалната политика, чака се финансирането, което ще е в размер на 1,6 млн. лв.

През тази година ще се реализират и три проекта на Българската търговско-промишлена палата, КТ „Подкрепа“ и Съюза за стопанска инициатива, които ще дадат възможност на 110 безработни от региона да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация. На успешно завършилите обученията, които започват през юни, ще се осигури субсидирана и несубсидирана заетост.

По мерки за обучение и заетост на бюрото по труда в Ловеч са разпределени близо 480 хил. лв за финансиране на заетост на 138 лица и обучение на други осем. Заявени от работодатели са 77 работни места и след одобрение от съветите за сътрудничество ще бъдат сключени договори с тях и ще бъдат наети безработни от различни целеви групи за срок от 6 до 12 месеца. Предвидени са средства и за обучение на възрастни.

Реализират се и два проекта, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проект „Заетост за теб“ се предоставя подкрепа за наемане на безработни за период до 6 месеца, като работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от наетите за период, равен на половината период на субсидираната заетост. В средата на май е спрян временно приемът на заявки от работодатели за анализ на идентифицирания риск от изчерпан финансов ресурс, продължава изпълнението на договори и сключване на депозираните преди спирането. При наличие на допълнителен ресурс приемът на заявки ще бъде възобновен.

По проект „Нова възможност за младежка заетост“ заявки може да се подават както от работодатели от реалния сектор, така и от публичния – без областните администрации, и от общински предприятия. По него се осигурява заетост за младежи чрез стаж или обучение по време на работа. Органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури може да заявяват свободни работни места само за стажуване за младежи със завършено висше образование. Съгласно договора за стажуване се субсидира заетостта (трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната професия и осигуровки) за срок от шест месеца. За всеки стажант, който след това бъде нает на същата длъжност и се сключи безсрочен трудов договор, от бюджета на проекта се възстановяват на работодателя разходите за осигуровки за още шест месеца. Съгласно договора за обучение се субсидира заетостта – 90 на сто от минималната работна заплата и осигуровки за младежа, както и разходите за възнаграждение на наставника в размер на една втора от минималната работна заплата за срок от шест месеца.

От РЗС припомниха и мярката „60/40“ – подкрепа за запазване на заетостта в отговор на пандемията от COVID-19. Средствата и по сегашния й дизайн се изплащат месечно, като се кандидатства за всеки изтекъл месец, с изключение на юни, за който срокът е до 10 юни. Работодателят може да кандидатства с един пакет документи едновременно за май и юни.

Срещата дискусия днес бе открита и ръководена от областния управител Виктор Стойчев.

 

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com