17 % повече са средствата от туристическия данък, които Община Троян ще разпредели през 2016 г. "Имаме удовлетворение от увеличения туристопоток на територията на Община Троян през 2015 г., съобщи Донка Михайлова

„Декларираните нощувки в община Троян през 2015 г. са 126 652, което е с 22 % повече в сравнение с 2014 г. До края на месец януари се очаква да бъдат декларирани още 3700 нощувки, реализирани през 2015 г., или очакваният ръст е 25,6 %. За сравнение, ръстът през предходни години се движи между 3 и 19 %“, сподели кметът на Община Троян на традиционната месечна пресконференция. Увеличаването на броя на нощувките се дължи на редица съществени фактори, които са свързани с по-добрата реклама на общината, с ефикасната съвместна работа между хотелиери, ресторантьори и администрация, постоянния стремеж  на бизнеса за повишаване качеството на услугите и тяхното разнообразие.
Община Троян очертава четири основни приоритета в сферата на туризма в Програмата за развитие на туризма през 2016 г. – изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма; участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян; реклама на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения и подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
Ръководството и експертите на Община Троян работят активно с представителите на туристически бранш в общината и се опитват заедно да отговорят на потребностите и съвременното търсене.
В приоритет 1 „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма” е залегнала дейността за изготвяне на документация за обявяване на Планински туристически комплекс „Беклемето“ за климатичен курорт от национално значение, както и проучване и анализ на курортните ресурси за Чифлик и/или Шипково. Акцент в Приоритет 2, „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”, ще бъде организиране на четвъртата годишна среща на Общините и бизнеса на Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА), форум – утвърден като необходима, иновативна и ефективна формула за разширяване и надграждане диалога между основните групи участници на туристическия пазар: общините – основен фактор за изграждане на висококачествен и конкурентоспособен регионален туристически продукт; туроператорите – осигуряващи неговата пазарна реализация и организациите, създаващи бъдещите професионалисти за туристическата индустрия. Част от Приоритет 3, „Реклама на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения”, е връчването на Приз за „Най-коректни туристически обекти за 2016 г.”, който цели поощряването на собствениците на места за настаняване към коректното изпълнение на задълженията си към Общината. Общината ще продължи подпомагане на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. Предвиждат се много нови, интересни, атрактивни туристически събития през новия сезон. През 2016 г. ще бъде разпределена сумата от 94 633 лв., в които – събраната сума от туристически данък към 31.12.2015 г. и преходния остатък от 2015 г. Сумата е нараснала със 17 % в сравнение с преходната година. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com