За 16 поредна година Общината насърчава гражданското участие по програма „Обществен форум“ Всяка година интересът към общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ нараства

През 2016 г. инициативата се провежда за 16-та поредна година. Целта на програмата „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ е да съфинансира от общинския бюджет проекти на граждани, граждански организации, неформални групи и други структури, насочени към подпомагане развитието на местната общност. Както през последните няколко години, така и през 2015 г. общинската програма се радва на голям интерес. Припомняме, че през изминалата година бяха одобрени 12 от общо 15 броя проектни предложения, като от общинския бюджет за реализирането им бяха осигурени  31 863,28 лв.
Традицията продължава и през настоящата година, като в общинския бюджет са предвидени 35 000 лв. Поканата за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана през втората половина на месец март 2016 г. Община Троян ще стимулира разработването и реализирането на младежки проекти.
В процес на разработване са новите правила за кандидатстване по програмата, които ще бъдат публично оповестени и публикувани на официалната страница на Общината. Ръководството и експертите от администрацията насърчават всички активни граждани да предложат своите идеи за реализиране на проекти, насочени към обществено значими дейности, които за поредна година биха спомогнали за утвърждаването на едно ползотворно партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com