13 одобрени проекта за „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ за 2016 г.

На 6 юни, в Информационно-културния център в гр. Троян, за шестнадесета година се проведе представянето и обсъждането на проектите по програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ за 2016 г.
И през настоящата календарна година програмата предизвика голям интерес, като за форума бяха кандидатствали неправителствени организации, училища, кметства, читалищни институции, граждански организации и бяха внесени за разглеждане общо 17 проекта. До етапа на представяне, съгласно предварително оповестените критерии, бяха допуснати 13 проекта.  За сравнение, през 2015 г. бяха подадени 15 проекта, от които 12 бяха одобрени за финансиране.
Кандидатите представиха пред оценителите и гостите своите проекти, в рамките на 3 минути, с мултимедийни презентации.
Всяка година ръководството на Община Троян призовава гражданите да кандидатстват със своите идеи и проекти. Новост през 2016 г. беше това, че Община Троян стимулира разработването и реализирането на младежки проекти. Съгласно критериите за оценка и подбор, проектните предложения, подадени от младежки организации или младежки структури (това са лица на възраст от 19 до 35 години)  имаха възможност да получат до 20 точки допълнително – такива бяха три от подадените проекти.
Всички гости, които искаха да изразят своето мнение и да дадат оценка на проектите, бяха разделени на тематични маси – култура, спорт и образование; НПО, читалища и младежки организации; граждани с активна позиция и квартални съвети; общинска администрация и общински съвет; представители на селата и бизнес. Най-много точки (715) събра Сдружение „Клуб по ориентиране Хемус“, с проекта си „Спорт и здраве за децата (подобряване на материалната база)“, с който ще осъществят ремонт на покривната конструкция, находяща се в спортен комплекс за тенис, подмяна на дограмата и освежаване на помещенията.
Всички 13 допуснати до финалния етап проекта ще получат финансиране. Одобрените проекти следва да бъдат реализирани  в срок до 30 октомври 2016 г.

5 4 3 2 1

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com