Язовирите в област Ловеч: 21 са класифицирани в първа степен на потенциална опасност

 

В 4 общини има водоеми, за които трябват още мерки за поддръжка

 

В четири от осемте общини в област Ловеч язовирите и съоръженията към тях се стопанисват  правилно, а в останалите е необходимо собствениците да предприемат мерки и действия за поддръжка. Това е  установила  проверката  на 71 язовира на територията на областта.

В общините Априлци, Летница, Луковит и Ябланица не са установени проблеми с поддръжката на язовирите, а в Ловеч, Тетевен, Троян и Угърчин е необходимо да се предприемат още мерки по отношение на безопасността на водоемите.

Констатирано е все пак, че състоянието на язовирите се е подобрило след издадените през есента на миналата година предписания, като по-голяма част от тях са изпълнени или са в процес на изпълнение, съобщи заместник-областният управител Росен Веселинов:

„За по-голямата част от язовирните стени има назначен оператор на основание Закона за водите. Предоставени са данни за параметрите на язовирната стена и облекчителните съоръжения (дължина и височина на стената, водно количество на основния изпускател и преливника, водосборна област на язовира, завирен обем). На някои обаче не се осъществяват в пълен обем ремонт, поддръжка и техническа експлоатация на съоръженията. Сред дадените предписания са предприемане на дейности по почистване на храстовидната и дървесна растителност по сухия и водния откос и отводящите дерета до 500 метра след язовирната стена.“

От проверените язовири 21 са класифицирани в първа – висока степен на потенциална опасност: „Като са дадени предписания със съответните срокове на изпълнение за актуализиране или привеждането им в пълно съответствие на разработените аварийни планове по наредба“.

 

Веселинов каза още, че в областта няма водоеми в аварийно състояние.

 

* Източник: БНР

 

** Снимката е илюстративна

 

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com