„Ъпдейт – 1“ ЕООД, гр. София, е новият собственик на бившата резиденция в м. Капинчо

Софийската фирма „Ъпдейт – 1“ ЕООД, гр. София, е новият собственик на бившата резиденция „Капинчо“, след проведен публичен търг за продажба на имота и сградите в него. Инвестиционните намерения на купувача са бившата резиденция да бъде превърната в хотел. Фирмата няма други инвестиции в общината до момента.


Припомняме, че с решение 551/26.10.2017 г. Общински съвет-Троян възложи на Кмета на Община Троян да организира и проведе публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 73198.140.33, с площ от 9557 кв. м., заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда с площ от 530 кв. м. и масивна едноетажна сграда с площ от 194 кв. м. по кадастралната карта на гр. Троян, м. Капинчо (бивша Резиденция), при начална тръжна цена в размер на 305 410 лв.


В изпълнение на това Решение, Общинска администрация обяви общо три търга, съответно на 29.11.2017 г., 28.02.2018 г. и на 23.10.2018 г. За първата обявена дата имаше проявен интерес към имота, като бяха закупени пет тръжни документации за участие, но оферта не беше подадена. За следващите обявени дати не бяха закупени тръжни документации. Предвид това, Общински съвет-Троян със свое решение №828/ 29.11.2018 г. намали с 20 % началната тръжна цена за продажба и същата беше определена в размер на 244 328 лв.


В изпълнение на това решение бе проведен търг за продажба на имота, който се състоя на 03.07.2019 г. Подадена беше една оферта и участникът е определен за спечелил търга при начална тръжна цена 244 328 лв.


Община Троян полага системни усилия за подобряване състоянието на градския парк, който все по-често се ползва за отдих и разходка от жителите и гостите на града. През 2017 година беше обособена и маркирана туристическа пътека за всички любители на пешеходния туризъм. Уникалното при нея е, че само на няколко крачки от градския шум, по приятен и лесен маршрут, с подходящи места за пикник със семейството и приятелите, можем да излезем сред природата в Троян. В продължение на около 1 час и 20 минути, можем да преминем по маршрута ЖП прелез „Капинчо“ – Туристически дом „Никола Габърски“ – парк „Капинчо“ – минерална чешма – водопад Бръмбар скок – База по ориентиране – ЖП прелез „Капинчо“.


Наред с това, продължават и усилията на Община Троян за ремонт на инфраструктурата. Алеите в парк „Къпинчо“ са включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян и с. Старо село, община Троян“, подаден по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Алеите осъществяват пешеходната връзка от по-ниската част на града в тази зона до туристическия дом и парк-хотел. Те са стръмни с множество стъпала. Настилката им е от тротоарни плочи, които са в лошо състояние. Проектът предвижда изцяло да бъде подменена настилката на алеите и същите да бъдат обезопасени с парапети, доставка и монтаж на 11 пейки и 6 кошчета за отпадъци. Предвидената инвестиция възлиза на 143 805 лв.


За да бъде обхваната изцяло инфраструктурата, Община Троян започва и проектиране за реконструкция на транспортните алеи в парка, в т.ч. и парковото осветление.


Не случайно две от 150-те причини да посетиш Троян са вързани с парк „Капинчо“: да отидеш в планината пеша, само на 5 минути от центъра на града и да се насладиш от високо на светлините на нощен Троян. Надяваме се, че след реализиране на предвидените мероприятия, парк „Капинчо“ ще се превърне наистина в едно по-хубаво място за отдих на гражданите и гостите на Троян.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com