Щабът за изпълнение на Общински план за защита при бедствия на Община Ловеч проведе извънредно заседание

Днес, 26.09.2022 г., се проведе заседание на Щаба за изпълнение на Общински план за защита при бедствия на Община Ловеч. Щабът беше свикан във връзка с получени в Община Ловеч нови сигнали от граждани на 19.09.2022 г. и 25.09.2022 г., относно силна миризма на амоняк в съседния на „Мелта-90“ АД жилищен квартал.


Заседанието откри кметът на Община Ловеч г-жа Корнелия Маринова. Стана ясно, че след подадените сигнали от граждани, оперативен дежурен РДПБЗН – Ловеч и служители на отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч са извършили проверки, в хода на които е установена остра миризма на амоняк на ул. „Подп. Тутолмин“, която е в непосредствена близост до „Мелта-90“ АД.


Представителят на ЕРМ Запад АД информира членовете на щаба, че към момента „Мелта-90“ АД работи на резервно електрозахранване, тъй като основното електрозахранване е прекъснато поради неплатени задължения.


Крайно обезпокоителен е фактът, че след получените сигнали и извършените проверки, „Мелта-90“ АД явно подновява дейността си и ръководството няма намерение да спази издадените от ГД „ИДТН“ предписания, становища и Заповеди № 2084-28/20.05.2022 г., № 2084-29/20.05.2022 г., № 2084-30/20.05.2022 г. и № 2084-31/20.05.2022 г.


Граничещи с „Мелта-90“ АД – Ловеч са жилищен квартал, училище, детска градина, детски център и множество търговски обекти.


На заседанието присъстваха представители на Общинска администрация Ловеч, Областна администрация Ловеч, РУ на МВР – Ловеч, РДПБЗН – Ловеч, РСПБЗН – Ловеч, РЗИ – Ловеч, РПС – Ловеч, ЕРМ Запад АД  и „ЕКО“ ЕАД – Ловеч.


С цел опазване живота и здравето на гражданите, от името на представителите на всички институции, присъствали на заседанието на Щаба за изпълнение на Общински план за защита при бедствия на Община Ловеч, кметът на Общината изпрати писмо до ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, министър на икономиката и индустрията и министъра на вътрешните работи , в което се настоява да бъдат предприети всички необходими действия по компетентност.Община Ловеч, пресцентър


      
                                                                                                          

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com