Читалищата обсъждат дейностите си по насърчаване и повишаване на грамотността На работна среща утре Регионалният експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ)„Читалища“ ще представи презентацията „Дейностите на народните читалища в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 г“, съобщават от пресцентъра на Община Ловеч.

Това е част от темите, които ще бъдат обсъдени от ръководството на община Ловеч и читалищните секретари. Регионалният експертно-консултантски и информационен център“Читалища“ – Ловеч, е структура на Министерството на културата, която подпомага националната политика към читалищата, основана на децентрализацията и активното гражданско участие. Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността е документ, пряко свързан с основнитедейности на читалищата, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. През август т. г. е приет Национален план за действие през 2015-2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. В него са заложени дейности, свързани с подобряване на информационното обслужване на читателите чрез използване на центровете и мрежата, изградена по Програма ”Глоб@лни библиотеки в читалищата, обновяване и доокомплектоване на компютърната техника в читалищните библиотеки, осигуряване на интернет връзка, подобряване на условията за привличане на всички групи от населението в читалищна дейност за насърчаване на четенето – обновяване на библиотечния фонд на читалищните библиотеки с нови книги за деца и възрастни.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com