Четвъртото заседание на общинския съвет на 21 декември от 10 ч., 14 точките в проектодневния му ред Четвъртото заседание на общинския съвет председателят Петър Цолов свиква на 21 декември от 10 ч.

20 11 15 0214 са точките в проектодневния му ред. По-важните от тях са одобряване на план-сметка за разходите през 2016 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на депа за отпадъци и чистота на обществени площи в 34-ите населени места в община Ловеч и град Ловеч, определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 г. и вътрешна компенсирана промяна на капиталовата програма на общината за 2015 г.
Общинският съвет ще упълномощи представител на община Ловеч за участие в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Ловеч, насрочено за 22 декември, и ще актуализира състава на общинския съвет по наркотични вещества.
Сесията започва с три питания – на общинските съветници Минчо Казанджиев, Валентина Янкова и Страцимир Петков. Те касаят наличностите по месечния отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 октомври и 30 ноември за миналата и тази година, позицията на министрите на здравеопазванетои на финансите след срещата на кмета с тях по повод МБАЛ – Ловеч, и затварянето на Спортната зала.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com