Учредяване на стипендия „Акад. Димитър Мишев“ предлага кметът на Ловеч Корнелия Маринова

Учредяване на стипендия „Акад. Димитър Мишев“ в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехникататова е  предложението на кмета Корнелия Маринова до общинските съветници в Ловеч. За целта те ще трябва да приемат Статут за присъждане на специалната стипендия на името на академик Димитър Мишев, Почетен гражданин на Ловеч и да възложат на Кмета на Община Ловеч да разработи и утвърди правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на специалната стипендия „Академик Димитър Мишев. Предлага се стипендията да е в размер на 1000 лева и да се подсигурява от бюджета на Община Ловеч.


В мотивите се отбелязва, че академик Димитър Мишев е един от най-изявените в международен мащаб учени в областта на космическите изследвания, телевизионната и комуникативната техника. Той е наш съгражданин и Почетен гражданин на Ловеч. Носител е на множество престижни награди за принос в науката.


Акад. Мишев е и главният създател на цветната телевизия у нас. Основател и ръководител на дистанционните изследвания на Земята от Космоса – научно направление, с което страната ни е със световен авторитет. Той е автор и съавтор на 66 патента и изобретения (български, руски и френски), на 300 публикации в научни списания, на 40 книги, учебници и ръководства. Член е на около 20 международни и национални научни асоциации, федерации и дружества. Акад. Димитър Мишев е личност, с която Ловеч и всички ние като ловчалии и негови съграждани с основание можем да се гордеем.


През 2019 г. се навършват и 40 години от полета на ген.-лейт. Георги Иванов в Космоса. По повод този значим за най-новата българска история факт се предлага да бъде учредена специална стипендия „Академик Димитър Мишев“.


Стипендията се учредява за неговия принос във фундаменталните изследвания на космоса и създаване на цветната телевизия в България.


Предлага се право на кандидатстване за стипендията да имат ловешки ученици, записани за студенти редовно обучение в български университети в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.


Принципите на този акт на признателност са поместени в проект на статут на Стипендията, който е приложен към настоящото предложение, а процедурите за определяне на носителя и присъждането ѝ предлагаме да бъдат разписани в правила, утвърдени от Кмета на Община Ловеч.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com