Ученици в Ловеч гледат безплатно две театрални представления на  „Даскалото е Cool“ с цел превенция

На 30.05.2022г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Ловеч /МКБППМН/ предостави безплатно две театрални представления с цел превенция  на постановката Даскалото е Cool за  ученици  от 8 до 11 клас.  Театралният спектакъл  е дело на Драматичен театър – Търговище.

Пиесата „Даскалото е COOL“ от Джордже Кокош представлява ретроспективен разказ за ученическите години на три вече оформени личности. Всяка една от тях  има възможност да оцени миналите си решения и  действия, и да направи равносметка за постигнатото или пропуснатото.

     Стартът на тримата младежи е съвършено различен. Предпоставките им за развитие изглеждат абсолютно предопределени. Срещаме се с младеж от богато семейство, което прави всичко, за да осигури добро бъдеще на наследника си. Срещаме и момче от предградията, което привидно е невъзможно да се откъсне  от средата си и  за което  най-светлото бъдеще е да продава наркотици и да краде. Запознаваме се и с едно „мъжко“ момиче, чиито родители са заминали в чужбина, за да могат да осигурят прехраната на семейството си и което се отглежда само.

    Изглежда, че всички карти са раздадени и изходът от играта е ясен, но…

Но дали всичко е толкова предопределено, колкото изглежда? Дали този, който има всичко, свиква и спира да  го забелязва, а този, който ходи гладен, знае  цената на  всяка троха?

    Героите от „Даскалото е COOL“, са изправени пред избор, който  се оказва много по-важен от всички предпоставки, които им дава средата или финансовата обезпеченост.

 

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com