Удължиха срока за изпълнение на проекта за подмяна на уличното осветление в Ловеч и Дойренци

На 12.09.2022 г. в Министерство на енергетиката Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова подписаха анекс към Административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч“, сключен по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм.


С анекса се удължава срока на договора от 18 на 25 месеца, за да се гарантират успешното приключване на дейностите по програмата, част от които е и проектът на Община Ловеч за подмяна на осветителните тела и изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.


На срещата присъства и министърът на енергетиката Росен Христов.


„Проектът се изпълнява в изключително подходящ момент, защото енергийната ситуация в цялата страна на прага на зимата е притеснителна“, коментира кметът Корнелия Маринова.


Тя запозна министър Росен Христов с напредъка по проекта, като акцентира на свършеното до момента – подменени са около 75 % от осветителните тела в гр. Ловеч, монтирани са 50 % от таблата за управление на уличното осветление и са доставени елементите, необходими за монтажа на фотоволтаичната централа. Корнелия Маринова благодари на министъра за бързата реакция за изготвянето и подписването на анекса, в резултат на което срокът на договора се удължава до цялостната реализация на проекта.


На събитието присъстваха още и кметовете на Сандански, Русе, Смолян и Велико Търново, които също разписаха анекси по Норвежката програма. Министър Христов сподели, че в утежнената ситуация с доставката на горива е добре общините да се насочат към използването на собствени геотермални източници, както и да оптимизират своето потребление.


Проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч“ цели да изпълни следните мерки за енергийна ефективност:


        замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела в гр. Ловеч и с. Дойренци с високоефективни LED осветители;


        въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;


        въвеждане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.


След подписването на анекса, дейностите по Норвежката програма в община Ловеч ще приключат на 14 април 2023 г., като прогнозите са тя да доведе до над 80 % обща икономия на електрическа енергия за улично осветление, както и да намали драстично емисиите на СО2.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com