Три проекта на Община Ловеч по ПУДООС са одобрени

Три проектни заявления на Община Ловеч са одобрени за финансиране в кампания „За Чиста околна среда – 2020 г., съобщи кметът Корнелия Маринова.  Тя цитира публикувания протокол за резултатите от Националната кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!» Комисията е разгледала 901 проекта на общините и е утвърдила 232 от тях.


Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лева на проект. Община Ловеч е кандидатствала с три проекта, като и трите са одобрени.


Първият е проект „Аз обичам парк „Стратеш“, гр. Ловеч – етап II“ – стойност 9990,20 лева с ДДС. Проектът предвижда:


          Почистване на зелените площи и изравняване на терен, предназначен за изграждане на детска площадка в парк „Стратеш“, чрез доброволен труд;


         Доставка и монтаж на парково обзавеждане – 6 броя пейки, 5 комплекта кошчета за разделно събиране на отпадъци;


          Доставка и монтаж на детски съоръжения за възрастова група от 3 до 12 години, вкл. и съоръжения за деца с увреждания;


          Засаждане на дървета и храсти – 60 бр.;


          Доставка и монтаж на информационна табела за детската площадка, съгласно Наредба № I от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;


          Възстановяване на съществуващи пейки с доброволен труд.


Вторият проект  е „Да запазим чиста природата на с. Радювене“ – стойност 10 000,00 лв. с ДДС. Проектът предвижда:


         Почистване и възстановяване на две чешми и обособяване на зони за отдих в близост до тях.


          Почистване на замърсените площи с участието на ученици, деца и граждани – с доброволен труд.


          Озеленяване и облагородяване с подходяща храстова растителност – декоративни храсти


          Поставяне на кошчета за смет, пейки и изграждане на две беседки.


Третият проект е „Хората от всички възрасти с любов към природата“ – с. Лисец – стойност 9 894,00 лв. с ДДС. Проектът предвижда:


         Изграждане на зона за отдих и спорт в централен парк в с. Лисец – почистването ще се извърши с доброволен труд;


          Основно почистване на тревните площи и подготовка за монтаж на


          спортни уреди, ремонт на алеи от тротоарни плочи, подмяна на телена мрежа на оградата.


         Монтиране на маса за тенис на открито, комбиниран фитнес уред, маса за шах, пързалка и клатушка.


          Поставяне на пейки, кошчета за отпадъци. Изграждане на ограда на зоната за отдих от метални профили и дъски.


          Оформяне на цветните лехи и засаждане на цветя и декоративни храсти.Община Ловеч, пресцентър


04.05.2020 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com