В Тетевен се проведе практическо учение за своевременни действия при наводнение 29 служители на общинска администрация, предтавители на РД ПБЗН – Ловеч, РС ПБЗН и РПУ – Тетевен, ВиК, ЧЕЗ, ПКС и представители на Доброволно формирование – Тетевен взеха участие в учение за защита при наводнение

33Учението се проведе на 16 март в сградата на Общинска администрация. Темата и датата на провеждане на щабната тренировка бяха предложени от кмета на община Тетевен и са част от Графика за провеждане на тренировките и ученията с щабовете в Област Ловеч.
Ръководител на занятията бе  кметът д-р Мадлена Бояджиева, която е председател на щаба. Целта на щабната тренировка бе да се провери на практика готовността за събиране на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на Община Тетевен, ефективността на системата за оповестяване и координацията между ръководствата на областния и общинския щаб. Да се повиши подготовката на членовете на щаба при изпълнение на мероприятията, заложени в плановете за защита при бедствия в частитите им за действие при наводнение.
По време на учението бяха набелязани мерки за подобряване на планирането на защитата на населението в община Тетевен при бедствия. В края на щабната тренировка на участниците в нея бе представена презентация на тема „Поведение и действия на населението при наводнение и порой“. Очакваните резултати от проведеното занятие са придобити умения за бърза оценка на обстановката и целесъобразни предложения и действия за ограничаване на бедствието и ликвидиране на последствията от него.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com