Тарифа за отразяване на предизборната кампания в изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

Предложението е в сила 15 Октомври 2021 г.  до 12 Ноември 2021 г.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

ПОЗИЦИЯ РАЗПОЛОЖЕНИЕ В САЙТА ЧЕСТОТА НА ПОКАЗВАНЕ ЦЕНА С ДДС / ДЕН
Header  в горната част на сайта във всички страници  и публикации 12 лв.
Sidebar – Home page в страничната лента на сайта в началната страница 5 лв.
Sidebar – Other pages  в страничната лента на сайта  във всички страници и публикации без началната страница 5 лв.
Footer в долната част на сайта във всички страници и публикации 8 лв.
Home Page между компонентите в началната страница 8 лв.
Posts  около съдържанието в преглед на публикация 8 лв.

 

УСЛУГА ЦЕНА С ДДС / ЕДНОКРАТНО
Платена публикация / Интервю 132  лв.

 

Комбинирана Пакетна Услуга ЦЕНА С ДДС 
Платени публикации/интервюта – до 5 броя за целия период на предизборна кампания +

Страничен банер на всяка страница (включително и първа страница) за целия период на предизборна кампания +

Отразяване във фейсбук страницата на медията (https://www.facebook.com/lovechnewsmediagroup с над 4600 последователя от гр. Ловеч и региона)

600 лв.

Цените са окончателни и са за един месец – периода на предизборната кампания. Банерна реклама за по-кратък период се договаря допълнително на база обявените цени за кампанията. Цените не включват изработка на банера.

Банерът може да бъде статичен или анимиран. Възможни са и други размери на банерите. Възможен е линк към посочен от възложителя адрес. При препратка от банер към пиар публикация или друг предизборен материал във вътрешна страница на сайта цената се формира от цената на банера и цената на въпросния материал.

Материалите се предоставят от съответния предизборен щаб и се публикуват при спазване на правилото първият по време е първи по място. При изработване на материалите от редакцията цената на изработката се договаря допълнително.  Всеки материал  съдържа  информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

 

Провеждане на предизборна кампания стартира след задължително предоставяне на следните

документи:

o Документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на ЦИК

при предоставяне средства за медийни пакети;

o Сключен Договор със съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет

или представляващата я/го агенция;

o Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от партии или

инициативен комитет;

o Медия план за кампанията на съответната партия, коалиция от партии или инициативен

комитет;

* Ловеч Нюз обявява на интернет страницата на съответната медия информация за

договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и

инициативни комитети, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.

Основни законови изисквания относно предизборна кампания:

o Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и

продаването на гласове е престъпление;

o Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е. в материала

следва да се посочва името на Възложителя (конкретната партия, коалиция от партии или

инициативен комитет);

o Закупуването на радио време става при еднакви условия и цени (тарифа) спрямо всички

регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети;

o Всеки платен материал се отделя чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, че

съответният материал е платен;

o В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република България или

на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

o Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг

признак;

o Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България;

o Предизборната кампания се води на български език;

o Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на

гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които

накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com