Съветниците гласуваха резервни членове към комисията за помощи за бежанците от Украйна

Общинските съветници в Ловеч гласуваха резервни членове от общинската администрация към комисията, която утвърждава помощите за бежанците от Украйна. Това стана на заседание на 25 август 2022 г. с  25 гласа „За“, и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.


Както е известно, с решение № 595 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Ловеч са приети Правила за реда и начина на отпускане на финансова помощ от постъпили дарения за бежанците от Република Украйна, регистрирани на територията на Община Ловеч. 


Възложено е на кмета на Община Ловеч да назначи със заповед комисия от трима представители на  администрацията и двама общински съветници, която да разглеждат постъпилите заявления. Във връзка с по-добрата и експедитивна работа на комисията при отсъствие на някой от нейните членове и на основание чл.21, ал.1, т. 15 и ал.2 по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши да допълни т. 2  с Десислава Иванова – началник отдел „Икономическа дейност и бюджет“, Валерия Баръмова – началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ и Ива Гетова – началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване.“


Община Ловеч, пресцентър


25.08.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com