Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 година

Община Ловеч напомня, че срокът за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води е до 28.11.2022 г. Под водовземни съоръжения се разбира кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи  и др.


По-рано Министерството на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“, публикува информация относно това как се извършва регистрация на водовземни съоръжения в т.ч. юридически лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води.


Виж http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/.


Срокът за регистрация на водовземните съоръжения изтича на 28.11.2022 г. Заявленията за регистрация на подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите ОБРАЗЕЦ РГ2 , както и заявленията за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели  ОБРАЗЕЦ РГ1 , могат да се подават в съответната Басейнова дирекция за управление на водите и/или чрез кмет на община, кмет на кметство/кметския наместник по местонахождение на кладенеца.


Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности не се заплаща.


Заявленията се входират в Автоматизирана деловодна система EVENTIS. След това с придружително писмо се изпращат до Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен по Автоматичен междуведомствен обмен.


Виж като прикачени файлове :


ОБРАЗЕЦ РГ1


 ОБРАЗЕЦ РГ2Община Ловеч, пресцентър


21.10.2022 г.Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com