Спряна е доставката на вода за “Мелта 90”

Доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчни води в “Мелта 90” са спрени. За това уведомяват в писмо от ВиК – Ловеч, областния управител. Причината – установено нарушение на качеството на отпадъчните води, неотговарящо на определените пределно допустими стойности в договора на предприятието с ВиК за отвеждане на производствени отпадъчни води чрез канализационната система на Ловеч и пречистването им от пречиствателната станция за отпадъчни води.


Нарушението е установено от проверка на специализирана лаборатория по искане на ВиК. При изледване на отпадъчни води, зауствани от “Мелта 90” в канализационната система на Ловеч, е консатирано залпово изхвърляне на замърсяващи вещества.


Рестриктивната мярка е наложена на “Мелта 90” от понеделник.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com