Социалните проекти, с които Община Троян започва 2016 г. Кметът на Община Троян представи пред медиите новите социални програми, с които Община Троян ще осигури заетост на безработни лица от общината

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн. лв. за възнаграждения на младежи до 29 години, в цялата страна. Схемата е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и ще се реализира на два етапа. В първия етап ще бъде осигурена директна заетост на младежи, регистрирани в бюрата по труда, за срок от 6 месеца, при възнаграждение – минимална работна заплата. Във втория етап, на заявилите участие безработни младежи ще бъде осигурено обучение или преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата за двата етапа е 115 млн. лв. Община Троян участва в първия етап на схема „Обучения и заетост за младите хора“ за 28 работни места, в т.ч. за 7 специалисти (младежи с висше образование) и 21 общи работници. Схемата предвижда назначаване на наставници на младежите, за срок до 3 месеца.
Към настоящия момент в община Троян има 149 ползватели на услугата „Домашен социален патронаж“, а 60 човека получават топла храна, посредством програма „Обществена трапезария“. В една от най-търсените социални услуги, 41 лични асистента обслужват 45 потребителя.
Друга програма, която Администрацията очаква да стартира е схема „Обучения и заетост“, за лица над 29 г., за които ще бъдат осигурени 81 млн. лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Допустимите целеви групи са безработни лица на възраст над 29 г., като с приоритет ще бъдат включвани лицата с основно и по-ниско образование; продължително безработни, с регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ 12 и повече месецa; безработни лица на възраст над 54 г. Периодът, за който се предвижда наемането на безработните лица е до 12 месеца. Община Троян, съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ Троян, извърши предварително проучване на лицата от целевите групи и към настоящия момент Общината има готовност да подаде заявка по схемата за 58 работни места, в т.ч. 48 в селата, разпределени на база брой регистрирани безработни от целевите групи. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com