Ръководството на Община Троян в разговори за нови партньорства

През месец май, делегация от гр. Хамм, Германия, водена от заместник-кмета Теодор Хессе, посети Община Троян. В рамките на два дни, четиричленната делегация се запозна с възможностите, които общината предлага както за туризъм и отдих, така и за образование, професионална реализация и социално подпомагане.
На 19 май, делегацията от гр. Хамм, придружавана от заместник-кмета на Община Троян г-жа Поля Димова и експерти от администрацията, посетиха СОУ „Васил Левски“ и Професионалната гимназия по механоелектротехника в гр. Троян както и една от известните троянски фирми, която се занимава с производство на мебели. Програмата включваше и представяне на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“ и дискусии по темите за работа със социално изключени, като представителите от двете страни – българска и германски, споделиха опит от своята практика.
Разговорите между г-жа Михайлова и експертния екип от администрацията и заместник-кмета Хессе, г-н Валтер, г-н Шулц и г-жа Бохорова доведоха до идеи за сътрудничество в пет посоки, за които заместник-кметът Хессе пое ангажимент да задели средства от бюджета на община Хамм. Немската делегация бе впечатлена от профилираните и професионалната паралелка в СОУ „Васил Левски“ и изрази готовност ученици в последните класове, владеещи отлично английски или немски езици да направят посещения в Хамм. Обсъдена беше и възможността за реализиране на младежки културни обмени, както и разменни посещения на спортни отбори. Гостите предложиха да покажат и споделят опита си от изграждането на т.нар. „Къща на поколенията“ и заедно с ръководството на Общината да проучат възможности за реализация на подобна иновативна практика в Троян. Ще се търсят подходи за обмен и в сферата на туризма и не на последно място – възможности за квалифициране и преквалифициране на кадри в центъра по квалификация в Хамм, за приспособяването им за работа в предприятията в Троян, в които има дефицит на работна ръка.
Двете администрации са в контакт и подготвят план за по-нататъшна взаимна работа, която да донесе позитиви както за жителите на Троян, така и за тези от Хамм.
Станислава Цукева
„Връзки с обществеността“

 

2_2 3_3

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com