Расте броят на пострадалите при ПТП в област Ловеч, областната комисия прие мерки за подобряване безопасността на движение

______________ ____ ______________________Расте броят на пострадалите при ПТП в област Ловеч. Това стана ясно на заседание на Областната комисия по безопасност на движението, проведено на 3 юни. На срещата се приеха мерки за безопасност през 2016 г. Те са насочени към трите основни групи – пешеходци, велосипедисти и водачи на пътни превозни средства.
Намаляване интензивността и скоростта на движението в района на училищата, детските градини и площадки, обучение, свързано с подобряване културата и възпитанието на децата и учениците по безопасност на движението и за безопасно управление на велосипед и подобряване на материално-техническата база за провеждане на тези обучения за велосипедисти, кампании за превенция и мотивация за използване на каски, както и засилен контрол с цел намаляване на пътни произшествия с велосипедисти са само част от заложените мерки, които ще се реализират от ОД на МВР и РИО на МОН, съвместно с общините.
Анализирайки причините за тежките ПТП с превишена скорост вината е във водачите на МПС, които не съобразяват скоростта с пътните условия, ограниченията с пътни знаци, ограничената или намалена видимост, наличие на деца и други възникнали условия. Затова мерките, които ще бъдат предприети, са прилагане на диференциран подход при определяне на наказанията за превишаване на скоростта от водачите в зависимост от мястото на нарушението, вида на МПС, стажа на водача, системността на нарушенията и др.; ограничаване различията в скоростните режими по републиканската пътна мрежа поради различни крайпътни обекти; осъществяване на ефективен контрол за регистрация на превишаването на скоростта на движение, както и повишаване познанията на водачите за влиянието на скоростта върху спирачния път и силата на удара при ПТП, бе подчертано на заседанието.
______________ ____ ______________________ 1Управлението на МПС от водачи, които са употребили алкохол или други упойващи вещества е предпоставка за тежки ПТП и сериозна заплаха за останалите участници в движението.  Те се характеризират със слаба дисциплина на водачите и пасивност от страна на пътниците. За ограничаване на произшествията вследствие употребата на алкохол или други упойващи средства е необходимо организиране и провеждане на кампании за повишаване познанията на хората за вредното им влияние; въвеждане на система за контрол над водачите; обучение на полицаите за разпознаване на белезите на наркотичното влияние и засилване на полицейския контрол, се предвижда още през 2016 г.
На заседанието стана ясно, че тежките произшествия от неправилното изпреварване са възникнали предимно при забранено движение със скорост по-висока от означената, неправилно изпреварване при други ограничения, ограничена видимост и при насрещно движещо се превозно средство. Тези произшествия се характеризират с отнемане на предимство при завиване, отнемане на предимство при разминаване, отнемане предимство на пешеходец, отнемане предимство при заобикаляне, отнемане на предимство при пресичане и отнемане на друго предимство, регламентиращо се от Закона за движение по пътищата, коментираха експерти.  Предвижда се осъществяване на ефективен контрол и обучение на водачите за последствията от неправилното изпреварване и неспазване на предимството.
На заседанието се приеха и мерки за намаляване на хората, които сядат зад волана без правоспособност, както и за критичните участъци на пътната инфраструктура – обезопасяване на районите около училищата, ремонт на уличната мрежа, монтаж на гумени ограничители, освежаване на съществуващата хоризонтална маркировка и полагане на нова, там където условията на движение го изискват.
В изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г. бяха приети и мерки за осигуряване на условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства управлявани от хора с увреждания и достъпен градски транспорт.
По време на заседанието комисията прие и отчет за изпълнение на Областна стратегия за подобряване на безопасността на движението в област Ловеч през 2015 г.
От документа е видно разпределението на пострадалите през 2015 г. при ПТП по възраст – под 6 г.  възраст са пострадали 3 деца; от 6 до 9-годишна възраст са пострадали 8 деца, тоест с 6 повече спрямо 2014 г., от 10 до 14-годишна възраст пострадалите през 2015 г. са 11 деца, 8 повече спрямо 2014 г., има и един загинал. Във възрастовата група от 15 до 17 г. са пострадали 10 деца, 9 повече спрямо 2014 г., а загиналите са 2 деца. С 15 повече спрямо 2014 са пострадалите млади хора от 18 до 20 години – общо 22 и един е загинал. 32-ма са пострадалите във възрастта от 21 до 24 години, 23 повече спрямо 2014 г. с трима загинали. От 25 до 64-годишна възраст са пострадали 131 лица – 64 повече спрямо 2014 г., а загиналите са 16. Над 64 г. възраст са пострадали 28 лица – с 18 повече спрямо 2014 г., а загиналите са 3.
Тези данни са стряскащи, всички помним колко срещи и кампании организираме през годината, а цифрите продължават да растат. Съзнание трябва и контрол, обобщи в края на заседанието председателят на областната комисия зам.-областният управител Драгомир Кавалски, който водеше заседанието.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com