Работното време на звената, обслужващи потребителите на административни услуги, от 8:00 до 18:00 ч. Със заповед кметът на Ловеч Корнелия Маринова нарежда звената в общината, извършващи обслужване на потребители на административни услуги, да работят в непрекъснат режим на работа от 8:00 до 18:00 ч.

Това се отнася за Центъра за услуги и информация на гражданите, отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и дирекция „Местни приходи“ и влиза в сила от 1 януари 2016 г. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време на общинската администрация, което е от 8:00 до 17:00 ч., кметът нарежда работата да продължава до приключване на обслужването на гражданите, но не повече от два астрономически часа след регламентираното работно време.
Маринова възлага на съответните длъжностни лица осигуряване на непрекъснатия режим на работа и на пропускателния режим в сградата на общинската администрация. Работното време на служителите, извършващи административното обслужване и осъществяващи пропускателния режим, да бъде разписано в месечни графици, се указва още в заповедта.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на община Ловеч.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com