Първото заседание на общинския съвет за 2016 г. на 28 януари, за обсъждане влиза бюджет 2016 Първото заседание за 2016 г. на общинския съвет, което се явява пето поред, председателят Петър Цолов свика на 28 януари от 10 ч.

Това бе обявено днес на последната за тази година сесия.
Тогава влиза за обсъждане проектобюджет 2016 на община Ловеч. Сред другите по-важни точки в проектодневния ред са приемане на тригодишната бюджетна прогноза, Стратегията за управление на общинската собственост и Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, през 2016 г. Във фокуса на вниманието на общинските съветници са Календарът на културните събития и на спортно-туристическите дейности за 2016 г., както и Програмата за развитие на читалищната дейност в общината. Общинският съвет ще разгледа още отчет за изпълнение на плана за 2015 г. на Програмата за младежки дейности и ще утвърди плана за 2016 г. Съветниците ще изберат и постоянен състав на общинския фонд „Култура“, както и представители на община Ловеч в общото събрание на Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина“. Ще бъде обсъден още анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги.
Председателския съвет Петър Цолов свика на 14 януари от 16 ч., заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 19 и 20 януари.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com