ПУДООС отпуска безвъзмездно на Община Ловеч 2 092 845,97 лв. за старото сметище На заседание на 7 март 2016 г. Управителният съвет на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) прие да бъдат отпуснати безвъзмездно на Община Ловеч 2 092 845,97 лв.

Това става ясно от писмо на Министерството на околната среда и водите до Община Ловеч. Сумата е от трансфера, предоставен на ПУДООС от Държавния бюджет на Р България за 2016 г. за изпълнение на техническата рекултивация по проект „Закриване и рекултивация на старо градско сметище Ловеч“.
Условието е Общината да поеме изпълнението на биологичната рекултивация със собствени средства.
Решението е продиктувано от обстоятелството, че общината е забавила представянето на изискуемите документи за сключване на договор за финансиране на проекта със средства по ОП „Околна среда 2007- 2013“ и е изгубила финансирането по програмата.
Взетото от Управителния съвет решение за финансиране се отменя, ако до 3 месеца след уведомителното писмо няма писмена реакция.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com