Публикуван е пълният отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Ловеч за изтичащия мандат

Ръководството на Община Ловеч публикува на сайта https://www.lovech.bg документ, наречен ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.


В пълния отчет се посочва, че  са привлечени реални инвестиции, а безработицата е спаднала под 5% и е по-ниска от средната в страната. Подобрено е състоянието на общинската улична мрежа, входовете на града, реновирани са много училища и детски градини, въведени са мерки за енергийна ефективност и са санирани училища, детски градини, жилищни блокове.  Ловеч сега има един изцяло обновен градски център, не са забравени и улиците по кварталите и общинските пътища, които бяха в особено тежко състояние. Обогатени са мерките за социално слабите и нуждаещите се от помощ чрез разширяване на социалните услуги. Изградена е устойчива зелената система, полагат се усилия и за чистота на въздуха. Наблюдава се видимо възраждане на културните институции като театъра, читалищата, музеите, библиотеката. Повишена е ефективността на администрация за гражданите и бизнеса чрез нови услуги и развитие на вече съществуващите. Поредица международни инициативи създават устойчиви партньорства и популяризират Ловеч у нас и по света.


Целият документ, който е 69 страници, може да се прочете на следния адрес.


 https://www.lovech.bg/uploads/posts/otchet-za-izpalnenie-na-programata-za-upravlenie-na-obshtina-lovech-za-mandat-2015-2019-g.pdf

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com