Проект „Създаване на емоционално аудио-визуално съдържание начин за ефективност в рекламните кампании“

                                                         

 

На 06.12.2020 г. приключва проектът на „Камършал Бей Пръдакшън“, BG16RFOP002-2.024-0681-C01 “Създаване на емоционално аудио-визуално съдържание начин за ефективност в рекламните кампании”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Камършал Бей Пръдакшън“ е млада компания, която работи активно от 2019 г. в гр. Ловеч. Целта на фирмата е да създава интересни и емоционални предавания, чрез които да се развие продуктовото позициониране като начин за реклама. Компанията започва дейност благодарение на участието си в процедура „Насърчаване на предприемачеството“, част от оперативната програма.

В основата на проекта са заложени редица дейности, които дават възможност чрез финансовата подкрепа от проекта да се постигнат многостранни резултати за стартиращата фирма. На първо място програмата подкрепя компанията в събирането на екип от квалифицирани служители, чрез които „Камършал Бех Пръдакшън“ да може да създава аудио-визуалните продукти. Обезпечаването с оборудване, чрез закупуването на монтажни станции също е важен момент за функционирането на младата фирма. Наред с тези основни потребности, проектът им помага да разработят маркетингов план с който да планират и анализират маркетинговите си активности и позиционирането си на пазара. Ефектът се допълва от изготвения пазарен анализ, който им показва състоянието на пазара към момента, нишите, които са атрактивни за развитие, големината на пазара и конкуренцията. Чрез изпълнението на проекта те успяват да наемат и помещение в града, като разходите за него са субсидирани за период от 18 месеца. Създаден е интернет сайт, без който една съвременна организация в областта на аудио-визуалните продукти не може да функционира.

Проектът е на стойност 189 007 лв. от които размерът на безвъзмедната помощ е 151 205.60 лв. (от тях 128 22 524.76 лв. европейско и 22 680.24 лв. национално съфинансиране). Може да се обобщи, че подкрепата на програмата е ключова за развитието на още една организация в региона на гр. Ловеч. При разговор със собственика на компанията, Ивон Янкова, какво се промени и какво беше постигнато в резултат на проекта, тя обобщи следното:

„Постигнахме техническо обезпечение за създаване на качествени и интересни ТВ формати, чрез закупуването на монтажни станции, и специализирани софтуерни продукти. Успяхме да осигурим експертен персонал за създаване на продуктите с много опит в областта, което от изключително значение за нашия бранш. Включихме се като подизпълнител в създаването на рейтинговото предаване „Шеф под прикритие“, като успоредно с това разработваме и други наши идеи, като следваме концепцията си за позитивно съдържание. Гордеем се, че различни експерти, получиха възможност за работни места извън столицата, където са концентрирани креативните индустрии. Смятаме, че положихме основите на една модерна организация, която следи новостите на ТВ пазара, като се стреми да предлага на зрителите си интересно съдържание съобразено с техните потребности, а това ще доведе до развитието на успешен бизнес, който да генерира добри приходи и печалба.“.

 

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––– 

Проект „Постигане на по-добро управление в „Супернова медия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

* Платена публикация

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com