Проект „Подкрепа за социално включване в Община Троян“ обслужва 98 потребители от община Троян

Услугите по проект  „Подкрепа за социално включване в Община Троян“ стартираха от 01.04.2016 г. Към настоящия момент са назначени 77 лица на следните длъжности: личен асистент – 50; домашен помощник – 19 и социален асистент – 8. Те обслужват 98 потребители почасово, с времетраене на услугите от 2 до 8 часа, в зависимост от оценката на потребности, извършена от партньора по проекта – „Хуманност и Дълголетие“ ООД.
На 01.04.2016 г. по проекта е назначен социален работник на 8 ч. работен ден, който осъществява мониторинг на качеството на предоставяните услуги и пряко комуникира с потребителите и изпълнителите.  От 03.05.2016 г. в експертния състав на Центъра за интегрирани междусекторни услуги е назначена и медицинска сестра на 4 ч. работен ден, която осъществява медицинско наблюдение и услуги, в рамките на своята компетентност, на потребителите в проекта, в т.ч. и на чакащите за ползване на социалните услуги личен асистент, домашен помощник и социален асистент.
Всички оценени в проекта потребители могат да заявяват през целия период на реализиране на проекта, до 30.09.2017 г., желание да ползват съпътстващи услуги. От 01.06.2016 г. ще бъде назначен за 2 ч. дневно рехабилитатор, а от 01.07.2016 г., също на 2 ч. дневно, ще бъде назначен и психолог.
При необходимост, екипът за управление на проекта оказва психологическа подкрепа на близките и семействата на потребителите. Станислава Цукева, Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com