Проектите на Община Троян за програмния период 2014-2020 г. Изминаха две години от програмния период 2014-2020 г.

Въпреки това едва в края на 2015 г. бяха одобрени от Европейската комисия всички оперативни програми и стартира откриването на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На месечната пресконференция на кмета на Община Троян, която се състоя на 22 януари, г-жа Михайлова очерта основния проблем, пред който е изправена Община Троян – краткият срок, който се обявява за подготовка на проектните предложения.  2016 г. е ключова за подготовката на проекти, за които предстои да се търси възможност за външно финансиране. Въпреки напредналия етап на настоящия програмен период, все още не са приети важни за Общината нормативни актове, които регламентират конкретните правила за кандидатстване по различните програми, което не следва да бъде пречка за предприемане на стъпки за подготовка на проектите, предвидени за реализация в програмните документи на Община Троян. В заседанието на Общински съвет Троян, кметът на Общината за първи път ще предложи една програма за подготовка на проектите, с които Община Троян ще кандидатства в новия програмен период. Експертите от Община Троян съставиха списък, който има индикативен характер и отразява ключовите посоки и намерения на Общината за подготовка на проекти и техните потенциални източници на финансиране. За част от проектите има налично проектиране или проектирането се осъществява в момента. Проучват се всички възможни източници на финансиране, като основно усилията ще бъдат насочени към: Оперативна програма „Региони в растеж“, „Националната програма за енергийна ефективност“, Програмата за развитие на селските райони, проекти чрез Местната инициативна група. Сред тези проекти на първо място стоят проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност на публични сгради на територията на общината, сред които: НЧ „Наука – 1870 г.“, сградата, в която се помещават администрацията, прокуратурата, съда и общинска служба по земеделие, общинската сграда на ул. „Раковски“, общинската сграда на ул. „Любен Каравелов“, сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Троян. Община Троян започва подготовката на проекти, свързани с продължаване корекцията на р. Бели Осъм. Общината работи по готовността за финансиране на Многофункционална спортна площадка в ж.к. „Хр. Смирненски“, реконструкция на кухненския блок в ЦДГ „Осми март“.
Кметът устоява позициите на Общината в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, която има за цел да осигури дългосрочно позитивно въздействие върху социално-икономическото развитие.
През програмния период 2014-2020 г. ръководството на Община Троян ще продължи да води балансирана политика и в изготвения списък на проектни предложения, чието финансиране ще се търси от източници, различни от общинския бюджет, са включени проекти както за града, така и за населените места извън града. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com