Продължава активната работа с представители на животновъдния бранш за подобряване взаимодействието между институциите Г-жа Донка Михайлова - кмет на Община Троян, проведе втора среща с представители на животновъдния бранш - продължение на започнат в началото на годината разговор, предизвикал широк интерес

2Състоя се откровен диалог между представители на Консултативния съвет по животновъдство, животновъди от общината, кметове и кметски наместници от община Троян, директорите на Държавно горско стопанство (ДГС) Троян – г-н Станчев, на ДГС Борима – г-н Багаров и на ДГС – Черни Осъм, г-н Цанин и ръководството на Община Троян. Две бяха основните теми, които животновъдите поставиха пред ръководството на Община Троян и директорите на държавни горски стопанства: нерегламентираното ползване за временни складове на предоставени под формата на аренда земи и ползването на горските пътища.  Целта на срещата бе да се очертаят проблемните места, в които администрацията има пропуски и да се отработят, с цел по-добро взаимодействие. Участниците разговаряха по въпроса за необходимостта да се изгради надеждна система за обмен на информация между Държавните горски стопанства, кметове на населени места и общинската администрация. Г-н Букарев, ръководител на сектор „Земеделие и гори“ в Общината, представи информация за технологичните етапи при добива на дървесина. Коментирани бяха основните въпроси за преминаване с товарни автомобили на дърводобивни фирми през пасища и ливади и разполагане на добита от горски фонд дървесина върху ливади и пасища, без съгласие на ползвателите, което породи дискусия сред присъстващите. Г-жа Михайлова изрази удовлетворението си от подобрената комуникация с държавните горски стопанства, особено с троянското, през последните няколко месеца и подчерта доброто взаимодействие между Община Троян и Консултативния съвет, като изрази надеждата то да започне да дава видими резултати. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com