Проведе се първото заседание на Обществен съвет – Ловеч На 24.03.2016 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе първото заседание на Обществен съвет – Ловеч

На него присъстваха представители на сдружения, фондации, читалища, други неправителствени организации и активни граждани, както и представители на общинска и областна администрация.
Общественият съвет в община Ловеч е учреден на 24.09.2015 г. с цел  да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот в общината и да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации.
На заседанието бяха представени основните аспекти на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет и Етичният кодекс.
Присъстващите бяха запознати и със Споразумението за сътрудничество и взаимодействие между Община Ловеч и Обществения съвет, което вече е в сила и е една от първите положителни стъпки между двете страни в посока на реализиране на обществените интереси.
На това първо заседание бе отправена и покана към различните видове организации и физически лица с гражданска позиция за членство в Обществения съвет.
В създалата се дискусия бяха обсъдени някои положения по Програмата за младежки дейности на община Ловеч и Правилника за функциониране на Общински проектен фонд. Ръководството на Обществен съвет – Ловеч ще излезе с официален протокол от заседанието и документ обобщаващ тази дискусия.

IMG_8984 IMG_8988 IMG_8989 Logo copy

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com