Проведе се обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Троян На 23.11.2015 г. в салона на Община Троян се състоя общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Троян, съобщават от пресцентъра на Община Троян.

В него участие взеха жители на общината, представители на бизнеса и институциите, както и общински съветници. Кметът на общината г-жа Михайлова откри общественото обсъждане и представи присъстващите от страна на изпълнителя – проф. Троева и арх. Еврев („Национален център за териториално развитие“ ЕАД).
Г-жа Михайлова даде начало на общественото обсъждане с благодарност, която отправи към присъстващите в залата, които взеха участие в един доста отговорен за бъдещото развитие на общината проблем – обсъждането на предварителния проект на ОУП на община Троян. „Община Троян е втората българска община, която възложи изработването на ОУП, в условията на променения закон за регионалното развитие, който въведе изискването всички български общини да приемат общи устройствени планове и мисля, че сме една от общините, които вървят сравнително напред и има шанс наистина да сме от първите общини, които да приемат ОУП“, обърна внимание кметът г-жа Михайлова.
Кметът припомни пред присъстващите пътя, който администрацията извървя до провеждане на общественото обсъждане – със свое решение Общинският съвет даде съгласие общинска администрация да започне работа по изработването на ОУП, след което одобри техническото задание за разработването му и възложи последващи действия по изработването на плана. Проведени бяха две задължителни съгласувания – от Министерство на културата и от Министерство на околната среда и водите. През 2014 г., след проведена обществена поръчка бе избран изпълнител – „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София. Към настоящия момент са предадени резултатите от първата фаза на работа по изготвяне на ОУП на Община Троян – Ескиз и Предварителния проект. Предстои съгласуване на предварителния проект с Министерство на регионалното развитие и Регионална инспекция по околната среда и водите, очаква се и становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, следвано от подготовка на окончателния проект и одобряването му в рамките на следващата година.
„ОУП е един изключително важен документ за развитието на общината, защото той на практика е основният документ за пространствено развитие на община Троян, в който се отразяват съвременните тенденции в устройството на територията, изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на Европейския съюз за един период от време 20-25 години напред“, подчерта г-жа Михайлова по отношение на стратегическия документ.
Проектантският колектив представи експозе на ОУП, с разяснения относно същността и основната роля на ОУП; идеите, подходите и принципите на устройство на територията; предвижданията за селищната мрежа на общината. Пред присъстващите бяха представени предвижданията за урбанистичното ядро – гр. Троян, с предложения за решаването на важни проблеми, като: източен обход на път II-35, производствени зони, речно корито, устройване на крайградски паркове, терени за спорт и озеленяване.
Предстои последната, най-активна фаза за обсъждане и отправяне на предложения към проектантите. Привличането на гражданите и бизнеса в тази финална задача е важно за Община Троян. Всеки, който желае може да изпрати своите предложения по отношение на ОУП на e-mail адрес: mail@troyan.bg.
„Да съхраним характерния троянски ландшафт с воля, умение, търпение и упоритост. Този ландшафт може да бъде пренесен в бъдещето чрез Общия устройствен план и това е нашата амбициозна задача.“, с това изказване кметът г-жа Михайлова закри общественото обсъждане.
Още веднъж призоваваме всички жители на общината да се отнесат с необходимото внимание и да дадат своите идеи и предложения по стратегическия документ, който ще очертае развитието на общината за следващите 20-25 години.
Материали по темата ОУП на Община Троян може да намерите на официалната страница на Община Троян – http://troyan.bg/news/news1/1676-provede-se-obshtestveno-obsazhdane-na-predvaritelniya-proekt-na-obshtiya-ustroistven-plan-na-obshtina-troyan.html.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com