Проведе се заседание на Епизоотичната комисия към Областен управител

Преди дни със заповед на областния управител Ирина Митева се проведе заседание на Епизоотичната комисия във връзка с констатирани огнища на болестта „Заразен нодуларен дерматит” в страната. На него бе представен доклад от директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) д-р Росен Федерчев за възникнали огнища и актуалната епизоотична обстановка в България, както и предложения за решения и мерки за недопускане на болестта на територията на област Ловеч.
Основните акценти в доклада бяха свързани с обзор на заболяването, описание и история на болестта, разпространение, етиология и устойчивост на причинителя, начини на предаване, клинични признаци и патологоанатомични изменения и др.
Представен бе и снимков материал на клинични признаци на заболяването, както и листовки с краткото му описание. Д-р Федерчев запозна комисията с издадени заповеди от Областна дирекция по безопасност на храните за повишени епизоотични мерки и забрана за провеждане изложби и пазари на едри преживни животни на територията на област Ловеч.
За ограничаване разпространението на болестта в област Ловеч се предприемат и други мерки: движението на едри преживни животни да се извършват под засилен контрол. Особено внимание да се обръща на проходите и подходите към територията на Област Ловеч (проход Троян – Кърнаре, Проход Русалийски, главните, второстепенните и третостепенните пътища); незабавни ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни и резултати, които да се документират; забрана за провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни; извършване на инвентаризация на едрите преживни животни на територията на област Ловеч и актуализация на данните в интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ; организиране на вземания на проби от кръв от говеда, показали клинични признаци на болестта и изпращането им за вирусологично изследване до НДНИВМИ; незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на съответните общини.
Комисията реши още да се информират кметовете на населените места за опасността, както и да се засили контролът по време на транспортиране на животни. Разпоредено е и да се приведе в готовност наличната дезинфекционна техника; а при констатиране на клинични признаци, характерни за болестта, незабавно да се уведоми ЦУ на БАБХ.
Препоръчително е в допълнение към горните мерки кметовете на общини да определят/възстановят трупосъбирателните площадки и упражнят засилен контрол върху сметищата и местата за събиране на отпадъци в съответните общини, подчерта д-р Федерчев на заседанието.
По решение на комисията областният управител Ирина Митева издаде заповед за прилагането на конкретните мерки.
В заседанието участваха областният управител Ирина Митева, заместникът й Драгомир Кавалски, директорът на Областна дирекция за безопасност на храните в област Ловеч и секретар на комисията д-р Росен Федерчев, Ангел Ангелов, гл. експерт в РДГ,  Павлин Панов, ръководител на сдружение „Ловно-рибарско дружество“, Цветелина Колибарска, инспектор в РДПБЗН, Иван Пенов от СД МВР; Стелиян Чавдаров, началник на Областен отдел “Автомобилна администрация“ и Нели Митева, експерт в Областна администрация.

DSCI1211 DSCI1216 DSCI1217

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com