При прекъсване на тока кметовете на селата да бъдат уведомявани от общинските администрации, препоръча областният управител

В писмо от днес до кметовете на общините областният управител инж. Светослав Славчев препоръчва при планирани прекъсвания на електроснабдяването или аварии общинските администрации да уведомяват своевременно кметовете и кметските наместници на населените места. Това се прави във връзка с многобройни сигнали на граждани за прекъсване на тока в селата без информация по каква причина и за колко време. Областният управител настоява още, за да бъдат запознавани и жителите в засегнатите селища, в сайта на съответната община да се публикува и нужната информация. Такава информация е налична и на сайта на „ЕРМ Запад“ АД за текущи прекъсвания https://info.electrohold.bg/webint/vok/avplan.php, както и за планирани прекъсвания https://info.electrohold.bg/webint/vok/avplan.php?PLAN=FYI.


В разговор с ръководството на „ЕРМ Запад“ АД инж. Славчев получи уверение, че при авария или необходимост от спешно обаждане и сигнализиране отговорните за това общински служители ще имат предимство на отговор от страна на електроразпределителното дружество. Точно затова той указва на кметовете на общини да предоставят на кметовете на селата списъка с лицата за приоритет на взаимодействие с „ЕРМ Запад“ ЕАД. Този списък бе утвърден след проведената в края на юни в Ловеч среща на ръководството на групата „Електрохолд“ с областния управител и представители на местните власти. Тогава и бе подписано споразумение за партньорство между областната администрация и „ЕРМ Запад“ с оглед подпомагане успешното реализиране на политиките и проектите в интерес на жителите на областта.


Отделно от това инж. Славчев изпрати преди седмица писмо до „ЕРМ Запад“ с искане да бъдат извършени проверки и отстранени техническите причини за прекъсванията при доставка на електроенергия за населението в някои населени места в община Ловеч след получена молба за съдействие от кмета Корнелия Маринова. Областният управител поиска още информация за предприетите действия в поставения от Комисията за енергийно и водно регулиране срок по нейно решение от февруари 2019 г. срещу тогава „ЧЕЗ Разпределение България“ за постигане на качество на електрическата енергия в селата Йоглав, Дойренци, Деветаки, Тепава и Къкрина.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com