Приключи проверката на търговски обекти и заведения за хранене с монтирани слънцезащитни съоръжения На основание заповед на кметаот 30 ноември до 11 декември бе извършена проверка на търговските обекти и заведения за хранене с монтирани слънцезащитни съоръжения в Ловеч.

По време на проверката е съставен регистър на сенници, тенти, козирки и други нетрайно свързани с терена преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Ловеч на общински съвет- Ловеч. След анализ на резултатите от извършената проверка община Ловеч ще изготви указания за 2016г. и ще определи срок за внасяне на заявления за ползване на имоти, публична общинска собственост.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com