През 2016 г. Община Троян отново насърчава провеждането на „Училище сред природата“ за ученици от общинските училища и ще покрие част от разходите Община Троян стимулира провеждане на формите „Училище сред природата“, които спомагат учениците да се запознаят с учебния материал по един по-интересен и забавен начин, извън обичайната училищна среда

Ежегодно общинските училища залагат в годишните си планове реализиране на „Училище сред природата“.
В края на месец февруари 2016 г., между общинските училища бяха разпределени средства, гласувани с решение на Общински съвет – Троян, за подпомагане провеждането на различни форми на „Училище сред природата“, на обща стойност 16 000 лв. Комисия от експерти от Община Троян разгледа подадените от 8 общински училища заявки: СОУ „Св. Климент Охридски“, СОУ „Васил Левски“, ОУ „Иван Хаджийски“, НУ „Св. св. Кирил и Методий“, НУ „Христо Ботев“ от гр. Троян; СОУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, ОУ „Любен Каравелов“, с. Дебнево и ОУ „Васил Левски“, с. Борима.
Основна цел на формите на „Училище сред природата“ е усвояване на знания и умения в различна от училищната среда. Това дава възможност за практическо запознаване с географските форми, природни дадености, исторически места. Покриването на част от разходите на училищата за тази дейност се прави на базата на няколко правила. През 2016 г. подлежащи на финансиране от общинския бюджет форми на „Училище сред природата“ са проведените през учебната 2015/2016 година, в периода от 1 януари до 31 август 2016 г., с ученици от I до XII клас. Броят на включените в проектите ученици за 2015/2016 година не може да надвишава 65% от общия брой на учениците в училището. На базата на предварителните заявки от общинските училища, през 2016 г. от бюджета на община Троян се разпределят средства за 693 ученици. За поемане на част от издръжката на организираните от общинските училища форми на „Училище сред природата“ през 2016 година се определят по 23 лв. на ученик, когато формата е организирана с минимум две нощувки. При организирани дейности с до една нощувка се определят по 18 лв. на ученик.
Чрез формите на „Училище сред природата“ учениците изграждат умения за опазване на природата и други личностни качества.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com