През 2015 г. бяха изпълнени 12 граждански проекти по „Обществен форум“ През настоящата 2015 г., в утвърдилата се Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, бяха одобрени 12 проекта на кметства, читалища, детски градини, инициативни групи, училища, сдружения.

И тази година интересът към програмата беше висок и 15 участници се включиха в надпреварата за реализиране на проекти.
Стойността на одобрените проекти беше 45 555,76 лв., от които 31 863,28 лв. безвъзмездна финансова помощ от Община Троян, в различни сфери.
Кметство с. Черни Осъм реализира проект за почистване и озеленяване на терен и направа на детска площадка и място за отдих. ЦДГ „Незабравка“ в с. Орешак спечели проект с наименование „Играем безопасно“, с който успя да реновира детска площадка, с цел създаване на безопасни и по-добри условия за игра на децата. С цел повишаване духовното и материално благосъстояние, чрез развиване на местен културен продукт, Сдружение „Фабрика“ защити своя проект за създаване на концертни облекла за Дамски хор в с. Орешак. Неформално гражданско сдружение реализира проект Музейна сбирка „Минало незабравимо“. С реализирането на проекта по общинската програма, Сдружение с нестопанска цел „Европейско развитие за Голяма Желязна“ осъществиха почистване и озеленяване на пространството на терени при площада в селото и закупиха инструменти за обслужването на зелените терени. LomecКметско наместничество в с. Ломец създаде детска площадка в селото, а Народно читалище „Събуждане – 1897 г.“ с. Ломец  създаде младежки клуб за отдих и игра, за осмисляне на свободното време на децата и младежите от селото. Църковното настоятелство при храм „Свети Георги“ в с. Черни Осъм реализира своя проект за довършителни дейности по външната част на храма. Чрез проекта си „Приятелство без граници – устойчиво развитие партньорските и младежки взаимоотношения между Троян и Елванген“ Сдружение „Троян в бъдещето“ осъществи обмен с младежка група от младежкия и културен център от гр. Елванген. С проекта „Безопасен живот“ кметството в с. Дебнево закупи и монтира видео камери за наблюдение. Сдружение „Комитет за побратимяване“ реализира своя проект „Вчера, днес и утре“, а СОУ „Васил Левски“ гр. Троян – „Училище сред природата – природата в училище“.
Интересът към програмата показа смисълът от съществуването й. Инициативността на жителите на общината да реализират проект в обществена полза осмисля всички усилия. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com