Председателят Петър Цолов свиква редовно заседание на Общинския съвет в Ловеч на 24 ноември

Председателят на ОбС Петър Цолов свиква двадесет и първото редовно  заседание на  Общински съвет – Ловеч, на 24 ноември  /четвъртък/ 2016 г. от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.
Проекто-дневният ред е сравнително дълъг – съдържа 29 точки, затова и заседанието е от 10 часа.
Сред дневния ред  е приемането на Наредба за условията и  реда за организиране на почасови съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч.  Това е нормативно изискване и не доведе до спорове в постоянните комисии.
Не е така с точката  за придобиване от Община Ловеч на собствеността върху недвижим имот в сградата на общинска администрация, последен етаж, собственост на „Инвестстрой” ЕООД-гр.Ловеч, чрез покупко-продажба. В повечето постоянни комисии се иска коригиране на цената надолу след разговори със собственика.
Ще бъде предложена за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.
Предстои приемане на  Календар на  културните събития на Ловеч за  2017 година, както и Правилник  за устройството и дейността на „Туристически информационен център-Ловеч“ и  Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за  личностно  развитие–Общински  детски комплекс.
Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по-една гореща тема, която за втори път влиза в дневния ред. Този път е формулирана като „Приемане на декларация срещу изграждането на бежански центрове от отворен тип на територията на Община Ловеч“.
Ще трябва да вземат отношение и по един доста по-реален проблем  – кандидатстване с проектно предложение  „Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, Ловеч по процедура  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020—Ловеч“ по  Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020”.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com