По повод отбелязването  на 115 години от рождението на  основоположника на българската социология Иван Хаджийски

ОБЩИНА ТРОЯН

обявява

Конкурс за есе

на тема: „Бит и душевност на дигиталния българин“

Допустими участници:

         ученици от VIII до XII клас;

          студенти от I и II курс;

Изисквания:

         ясно формулирана авторска теза в съответствие с темата;

         обем до 2 стандартни машинописни страници, двустранно подравнени, шрифт Times New Roman 12 p.;

         творбите да са подписани с трите имена на автора, класа и училището/ специалност, университет, както и да е посочен телефон за връзка;

Критерии за оценяване:

         познаване на творчеството на Иван Хаджийски;

         ясно и последователно изложена теза;

         изграждане на аргументация в логическа последователност

         стил и владеене на книжовните норми;

Есетата изпращайте в електронен формат на имейл: zlateva@troyan.bg или донесете на адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, сградата на община Троян, стая 12.

Краен срок за изпращане: 11. 10. 2022 г.

Творбите ще се оценят от тричленно жури, в състав: преподаватели от Катедра „Журналистика и масови комуникации“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ и             Представител на Институт по социология „Иван Хаджийски“- София.

Освен предметните награди, авторите на отличените творби ще получат грамота, която им осигурява предимство за кандидатстване в специалност „Българистика и медии“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Най- добрите текстове ще бъдат публикувани.

Победителите ще бъдат наградени на 13. 10. 2022 г. от 11, 30 часа пред паметника на Иван Хаджийски в двора на Конака.

 

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com