Постоянните шест комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 октомври

Постоянните шест комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 20 и 21 октомври, вторник и сряда.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 29 октомври, четвъртък. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса трябва се спазват всички социални и санитарни мерки.


Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.


В 09.00 часа се свиква постоянната  комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество  с председател Минчо Казанджиев. В заседателната зала тя ще разгледа десет точки.


От 10.00 часа  в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната  комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Ирина Митева. Тя ще разгледа 17 точки.


Само една точка ще разгледа постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване с председател Мария Лилова, тя се събира от 11.30 часа в залата.


От 12.00 часа  е комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност  на движението и конфликт на интереси  с председател Детелина Сотирова. В заседателната зала тя ще обсъжда шест точки.


На следващия ден 21, октомври, от 15.30 часа се събира постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО  с председател Страцимир Петков. Тя   ще работи  в заседателната зала при проекто-дневен ред от три точки.


Същият ден  от 16.00 часа в заседателната зала се събира  постоянната комисия  по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги  Карамишев, тя ще разгледа внушителното количество от 31 точки.


Сред по-важните точки са:


– Предложение за  опрощаване на дългове към Община Ловеч от Сдружение „Клуб на дейците на културата“-Ловеч.


   Актуализация  на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година.


  Одобряване на годишен отчет за изпълнение на сключените концесионни договори за предоставяне на концесия на общински водоеми за 2019 година.


– Поемане на краткосрочен общински дълг от фонд „Флаг“ ЕАД за изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните  услуги за възрастни и  хора с увреждания в гр. Ловеч“.


Община Ловеч, пресцентър


19.10.2020 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com