Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 21 юни

Председателят на Общински съвет – Ловеч, Петър Цолов свиква заседания на постоянните комисии на 21 юни 2022 година, вторник, по график в заседателната зала на Община Ловеч. Основанието е  чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.


Комисията по социална дейност има четири точки, най-много  – 16 точки, има комисията по общинска собственост и устройство на територията. 


Сред по-важните точки са: Приемане на план за работата на Общински съвет –Ловеч за второто шестмесечие на 2022 година. Определяне и упълномощаване на представител на Община Ловеч за гласуване в заседание на Общото събрание на акционерите във „ВиК” АД, гр. Ловеч, насрочено за 08.07.2022 година.  Определяне групата на ДГ „Снежанка”, за защитена част от ДГ „Снежанка”, с адрес: ж.к. „Здравец“, № 22, град Ловеч. Определяне на ОУ „Васил Левски”, с. Малиново, за защитено училище. План за действие на Община Ловеч в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  2021-2030 г.


1.Постоянна комисия по бюджет, финанси и европроекти (БФЕ) с председател Ирина Митева, заседава на 21 юни от 10.00 часа.


2. Постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество (ИСПТПМС) с председател Валентина Янкова, от 11.00 часа.


3. ПК по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО (ОКСДМНПО) с председател Страцимир Петков, от 12.00 часа.


4. ПК по социална дейност, демографска политика и здравеопазване (СДДПЗ) с председател Мария Съева, от 13.00 часа.


5. ПК по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси (ПНВЖКОРБДКИ) с председател Детелина Сотирова, от 14.00 часа.


6. ПК по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика (ОСУТКДЕТЖП) с председател Георги Карамишев, от 15.00 часа.Община Ловеч, пресцентър


17.06.2022 г.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com