Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 15 юни

Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 15 юни 2021 г. /вторник/.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 24  юни /четвъртък/ от 10.00 часа в Ловчанско читалище „Наука 1870 г.“.


Заседанията на постоянните комисии се свикват на основание чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Припомняме, че във връзка с извънредната ситуация с коронавируса се спазват всички здравни и санитарни мерки.


Най-много точки, 12 на брой, ще разгледат две комисии  – комисията по социална дейност, демографска политика и здравеопазване, и комисията по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО.


Сред по-важните точки на комисиите са:


Приемане на план за работата на Общински съвет – Ловеч за второто шестмесечие на 2021 година.


Упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в редовното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 25.06.2021 година.


Определяне на ОУ „Васил Левски”, с. Малиново, общ. Ловеч за защитено училище.


Определяне на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”, с. Александрово, общ. Ловеч за средищно училище.


Определяне на Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”, град Ловеч за средищно училище.


Определяне на Основно училище „Панайот Пипков”, гр. Ловеч за средищно училище.


Определяне на групата в село Малиново, ул. „Любен Каравелов“ № 21, общ. Ловеч, като част  от  ДГ „Снежанка”, ж.к. „Здравец“ № 22 за защитена част от детска градина.


Определяне на ДГ „Кокиче” в с. Дойренци, ул. „Патриарх Евтимий“ № 7, общ. Ловеч за средищна детска градина.


Определяне на изнесената група в с. Лисец, ул. „Белият път“ № 18 на ДГ „Люляче”, гр. Ловеч, ул. „Цар Иван Александър“ № 37 А, за  средищна  част от детска градина „Люляче“.


Поставяне на паметна плоча на къщата на д-р Илия Еврев и арх. Петко Еврев в с. Изворче.


Подпомагане на заплащане на дължими от родителите такса за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование за бюджетната 2021 г., съгласно чл. 34в, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.


Комисиите заседават по график в помещенията на Общински съвет:


1.ПК по БФЕ с председател И. Митева, на 15 юни от 10.00 часа


2. ПК по ИСПТПМС с председател М. Казанджиев, на 15 юни от 11.00 часа


3. ПК по СДДПЗ с председател М. Съева, на 15 юни от 12.00 часа


4. ПК по ОКСДМНПО с председател С. Петков, на 15 юни от 13.00 часа


5. ПК по ПНВЖКОРБДКИ с председател Д. Сотирова, на 15 юни от 11.30 часа


6. ПК по ОСУТКДЕТЖП с председател Г. Карамишев, на 15 юни от 16 часа.


Община Ловеч, пресцентър


14 .06.2021 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com