Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч, ще заседават на 19 и 20 май

Постоянните шест комисии на Общински съвет – Ловеч, този път ще заседават в един ден – на 19 май и 20 май, вторник и сряда.  Предвижда се общинската сесия да се проведе на 28 май, четвъртък.


Председателят Петър Цолов свиква заседанията на постоянните комисии на основание чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация. Във връзка с пандемията ще се спазват всички здравни и санитарни мерки.


На 19 май от 12.30 часа се свиква Постоянната  комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество  с председател Минчо Казанджиев. В заседателната зала тя разгледа 14 точки.


Постоянната комисия  по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика с председател Георги  Карамишев ще разгледа 31 точки. Събират се същия ден от 15,00 ч. в заседателната зала.


На 20 май от 12.00 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната  комисия по бюджет,  финанси и европроекти с председател Ирина Митева. Тя ще разгледа 19 точки.


Комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност  на движението и конфликт на интереси  с председател Детелина Сотирова е  от 13.00 ч. в заседателната зала и ще обсъжда 16 точки.


Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване с председател Мария Съева се събира от 14.00 часа, в кабинета на общинския съветник и ще разгледат 14 точки.


Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО  с председател Страцимир Петков  е  от  15,00 ч. в заседателната зала при проекто-дневен ред от 17 точки.


Сред по-важните точки са:


Програма за управление на Община Ловеч мандат 2019 – 2023 година, Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за период 2019 – 2023 година,


Календар на културните събития за 2020 година,


Отчет на  спортните и младежките  дейности да 2019 година,


Удостояване на проф. д-р Николай  Райнов и на Найден Ангелов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.


Общински съвет, пресцентър


15.05.2020 г.


Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com