Постоянните комисии към Общински съвет – Ловеч ще заседават във вторник и сряда Постоянните комисии към Общински съвет – Ловеч ще заседават във вторник и сряда, 19 и 20 януари 2016 г.

Във всички комисии ще се разглеждат проекта на бюджет на Община Ловеч за 2016 г., приемането на Стратегия за управление  на общинската собственост в периода 2016 -2019 г., приемане на Програма за управление и разпореждане с  имотите – общинска собственост през 2016 г., както и одобряване на численост и структура на общинската администрация.
Заседанието на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев ще заседава на 19 януари от 8,30 часа. В проекто-дневния ред са включени 14 точки, като ке започва с проекта на бюджет на Община Ловеч за 2016 г.
Комисията по устройство на територията, общинска собственост, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов ще заседава на 20 януари от 16 часа Освен с бюджета и Стратегията за управление на общинската собственост, комисията ще се занимава и с приемане на годишен план за ползване на дървесина, собственост на общината през 2016., както и възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линията  София – Ловеч.
Под точка 17 е вписано преобразуване на Професионалната гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийка и Маринчо Караконови“ и Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги в Ловеч.
Комисията по икономическа политика и приватизация с председател Павлин Иванов ще заседава на 19 януари от 11 часа. Сред темите отново са бюджетът, Стратегията, численост и структура на общинската администрация и други.
Приемане на календар за спортно-туристическата и за културните събития са сред точките на комисията по образование, култура и вероизповедания с председател Иво Райнов.
Заседанието е на 19 януари от 8,30 часа.
Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова ще се събере на 19 януари от 14,30 часа. Сред точките е приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в общината.
Комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Петър  Цолов се свиква на 20 януари 2016 г. от 8,30 часа. Комисията за развитие на селските райони с председател  Венцислав Петрушев е на 20 януари от 16 часа. Комисията по социална политика с председател Станимир Стоянов се свиква на 20 януари 2016 от 10 часа, комисията по жалби и контрол на решенията на Общински съвет с председател Милко Недялков е на 20 януари от 12 часа, а комисията по обществен ред с  председател Данчо Заверджиев е на 20 януари от 11,30 часа.
Общинският съвет ще заседава на 28 януари 2016 г., четвъртък,  от 10 часа, оповести председателят Петър Цолов.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com