Постоянните комисии към Общински съвет – Ловеч ще заседават на 22 и 23 март Постоянните комисии към Общински съвет – Ловеч ще заседават във вторник и сряда, 22 и 23 март 2016 г.

Във комисии ще се разглеждат  следните материали:
– Изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.
– Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2015 г.
– Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Ловеч за второто шестмесечие на 2015 г. и решенията, останали за наблюдение от предходните периоди.
– Актуализацията на бюджет 2016 е материал, който също ще се гледа във всичките десет комисии.

Комисията по бюджет, финанси и европроекти ще обсъди поемането на дълг във връзка с проекта „Подобрение на водоснабдителната и канализационната система на Ловеч“ по ОП „Околна среда“. Същият документ ще се гледа и в комисията по икономическа политика,туризъм и приватизация. Тази комисия ще обсъжда и годишен отчет за 2015 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяемиизточници и биогорива на територията на общината.
Една от горещите теми е предложението за прекратяване на търговското дружество „Общински пазари – Ловеч“ ЕАД и създаване на  общинско предприятие „Общински пазари и паркинги“. Този документ ще се приема от комисията по икономическа политика и от комисията по бюджет.
Сред другите по-интересни теми са доклад за дейността на звеното за „Вътрешен одит“ в комисията  по бюджет, определяне на основните заплати на кмета и на кметовете на кметства  в комисията по икономическа политика, но и в други комисии.
В комисията по жалби и контрол ще се обсъжда процедура за извършване на обществена услуга  за превоз на пътници по автобусни линии. В комисията по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество ще се внесе  отчет за 2015 г. на Програмата за закрила и развитие културните институти в периода 2014 – 2020 г.
Както и известно, седмото заседание на Общинския съвет е насрочено за 31 март от 10 часа.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com