Постоянните комисии към Общински съвет –Ловеч ще заседават на 16 и 17 февруари Постоянните комисии към Общински съвет –Ловеч ще заседават във вторник и сряда, 16 и 17 февруари 2016 г., съобщи председателят на Общинския съвет Петър Цолов

Заседанието на постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев ще заседава на 16 февруари от 9 часа. В проекто-дневния ред са включени 20 точки, като се започва с отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за втората половина на 2015 г. Още ще се обсъжда Наредба за създаване, управление и контрол но общински предприятия, споразумение за партньорство между общините Ловеч, Летница и Угърчин във връзка с проект по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Важна точка е поемането на дълг за финансиране на финансови корекции по проекта „ Подобрение на водоснабдителната и канализационната система на Ловеч“. Друга важна точка е избор на представител на Община Ловеч за общото събрание на Асоциация по ВиК насрочено за 29 февруари.

Комисията по устройство на територията, общинска собственост, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов ще заседава на 17 февруари от 10 часа. Комисията ще се занимава с предложение за ремонт на физкултурния салон на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, приемане на програма за насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и други.

Комисията по икономическа политика и приватизация се свиква от председателя на Общинския съвет Петър Цолов, тъй като предишният председател Павлин Иванов напусна ОбС. Тя ще заседава на 16 февруари от 9 часа. Сред темите отново са отчет на дейността на ОбС, приемане на наредба за общинските предприятия и други. От сдружение „Зона Ловеч“ е получено предложение за изграждане на туристическа атракция „ Звездно небе“, външен асансьор на скалите на скалите на Стратеш и помещение във формата на космически шлем. Ще бъде разгледана жалба – предложение от ИК „Да опазим символа Покрит мост Ловеч“. Комисията има за разглеждане 23 точки.

Комисията по обществен ред,сигурност и безопасност на движението с председател Данчо Заверджиев ще приеме няколко отчета, сред които са отчет за дейността на РУ Ловеч за 2015 г., отчет на Общински съвет по наркотични вещества, отчет на СКОРС, както и приемане план за противодействие на тероризма.  Заседанието е на 19 януари от 8,30 часа.

Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова ще се събере на 16 януари от 14,30 часа. Тя ще разгледа приемане на календар за спортно-туристическите дейности за 2016 г., отчет за програмата за физическото възпитание 2013- 2015 г., както и отчет на средствата на ТД „Стратеш“ и други.

Комисията по образование, култура и вероизповедания с председател Иво Райнов ще заседава на 16 февруари от 16 часа. В проекто- дневния ред са отчет за програмата за закрила и развитие на културните институции в общината, както и предложение от Васил Милчев за благоустрояване на бившата казарма. Ще се гледа  и предложение на Валентин Вълев определяне на официален химн на Ловеч. Последна точка е схемите за шатри и маси във връзка с традиционния празник Цветница.

Комисията за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Димитрова се свиква на 17 февруари 2016 г. от 13 часа. Тя ще разгледа 10 точки, а комисията по социална, демографска и жилищна политика ще разгледа 6 точки. Тя ще заседава на 17 февруари от 14 часа с председател Станимир Стоянов.

Председателят на Общинския съвет Петър Цолов свиква и постоянната комисия за развитие на селските райони на 17 февруари от 16 часа, като проекто – дневният ред има 7 точки.

Комисията по жалби и контрол на решенията на Общински съвет с председател Милко Недялков е на 16 февруари от 13 часа. Тя ще разгледа доклад за извършена финансова инспекция на СОУ „Панайот Пипков“, както и промяната в състава на съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД Ловеч. Същата комисия ще гледа и наредба за изменение на старата наредба за кучетата.

Общинският съвет ще проведе седмото си заседание на 25 февруари  2016 г., четвъртък,  от 10 часа, оповести председателят Петър Цолов.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com