Постоянните комисии към ОбС – Ловеч ще разгледат меморандум за сътрудничество

Един от най-важните документи, който ще разглеждат на заседанията си всички постоянни комисии към Общински съвет Ловеч, е меморандумът за сътрудничество между Община Ловеч и „Национална компания индустриални зони” ЕАД. Комисиите трябва да дадат съгласие и да възложат на кмета на Община Ловеч да подпише документа.
В дейността на „Национална компания индустриални зони” ЕАД се включват дейности, насочени към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, сътрудничество с държавните институции, НПО и бизнес сдружения. Меморандумът има за цел създаване на условия за интензивен обмен на информация между страните за разработване на съвместни инициативи и презентиране на Община Ловеч като добро място за инвестиции.
Предложението се внася от Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч.
Общинските съветници бяха запознати с това намерение още на проведеното на 31. 03. 2016 г. заседание и го подкрепиха с изказванията си. Постоянните комисии към Общински съвет –Ловеч ще заседават във вторник и сряда, 19 и 20 март 2016 г. Пресцентър на Община Ловеч

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com