Подписа се нов колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Община Ловеч

Днес, 21 юни 2022 г., кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и председателят на синдикалната организация на КНСБ Детско и училищно здравеопазване Ценка Борисова подписаха нов Колективен трудов договор. Съгласно договора, от първи юли с 15 процента се увеличават работните заплати на медицинските специалисти в детските ясли и медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата.


Чрез новия колективен договор се запазват и надграждат досегашните придобивки на служителите с параметрите на колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” от април тази година. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, в зависимост от трудовия стаж е в размер до 24 работни дни. За работещите в училищата, 1 ноември – Денят на народните будители, е неприсъствен ден и се отчита като платен служебен отпуск. На работниците и служителите, за които се изисква издаването и воденето на здравни книжки, Община Ловеч ще осигурява за своя сметка медицински изследвания и ще финансира ежегодното подновяване на здравните книжки.


Увеличава се и размерът на средствата за работно облекло. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако е работил през последните десет години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от седем месеца.    


Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Община Ловеч е валиден за срок от две години, като преговорите между ръководството на Община Ловеч и синдикалната организация се реализират за пореден път чрез добър социален диалог.


Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com